Strona główna
ZESPÓŁ EWAY

Jesteśmy zespołem pełnym pozytywnej energii

Jesteśmy producentem nowej generacji stacji ładowania do samochodów elektrycznych.
Firma powstała w 2020 roku, gdy zetknęły się ścieżki kilku specjalistów od transformacji energetycznej, e-mobilności, inżynierii i biznesu, którzy postanowili zrobić wspólnie coś dla świata.

Kiedy ludzie z wielką pasją i wspólnymi wartościami łączą siły, zaczynają się dziać wspaniałe rzeczy. Powstają produkty i rozwiązania, które zmieniają rzeczywistość i wprowadzają nas w lepszą, zrównoważoną przyszłość.

WIZJA I MISJA

Wizja Eway

Transformacja energetyczna ma ogromne znaczenie dla ochrony klimatu na świecie. Chcemy mieć aktywny udział w tej przemianie, dlatego budujemy sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych – integralny element tego procesu.

eway

Misja Eway

Zaoferować partnerski model współpracy, który umożliwia wspólny, bezpieczny i perspektywiczny biznes, promujący rozproszoną dystrybucję energii dla pojazdów elektrycznych.

TWÓRCY EWAY

Kto tworzy Eway?

Karol Pawlak

CEO

Doktor nauk technicznych, lider zespołów projektujących procesy inwestycyjne związane z infrastrukturą elektroenergetyczną.

Ekspert z zakresu projektowania i budowania odnawialnych źródeł energii, stacji ładowania EV i e-mobilności. Fundator i Członek Zarządu Fundacji Nauka i Profesjonalne Zarządzanie. Członek Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE.

Autor publikacji o magazynowaniu energii, hybrydowych systemach wytwarzania energii i zarządzaniu ryzykiem w elektroenergetyce.

Wartości: rodzina, lojalność, entuzjazm w działaniu

Konrad Gobosz

CTO

Doktorant w Instytucie Elektroenergetyki PW. Prowadzi działalność naukową w zakresie algorytmów sterowania siecią elektroenergetyczną, wpływu elektromobilności na system energetyczny oraz magazynów energii.

Brał udział w realizacji kilkudziesięciu projektów analitycznych zleconych przez podmioty gospodarcze, funkcjonujące w krajowym sektorze energetycznym, w tym dla: PGE, PSE, PKP Energetyka i PIME.

Wartości: wiedza, spokój, samodzielność, otwartość

Adrian Gobosz

CAO

Radca prawny od 2016 r., specjalizujący się w prawie infrastrukturalnym i energetycznym. Doradza podmiotom prywatnym i publicznym w sprawach z zakresu budownictwa, energetyki i projektów infrastrukturalnych. Miłośnik biegania.

Wartości: wytrwałość, zaangażowanie, pracowitość

Grzegorz Golec

CFO

Doktor ekonomii, absolwent wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Kierował projektami corporate finance, prowadził projekty doradcze dotyczące transakcji kapitałowych i zarządzał majątkiem funduszy inwestycyjnych. Posiada doświadczenie w zakresie wyceny przedsiębiorstw i walidacji projektów inwestycyjnych.

Partner w grupie kapitałowej Rubicon Partners, gdzie odpowiada za doradztwo, transakcje i inwestycje zarządzanych funduszy. Wykłada gościnnie na UMCS w Lublinie. Aktualnie kompletuje maratony z cyklu World Marathon Majors.

Wartości: wolność, zaangażowanie, otwartość na zmiany

decor